Suwałki sercem suwalszczyzny

Baśniowe krajobrazy, specyfika wielokulturowego regionu oraz co najważniejsze, cudowni ludzie, sprawiają, że pobyt w Suwałkach i całej Suwalszczyźnie może okazać się przygodą życia.

wigierski park Narodowy

W odległości kilku kilometrów, w kierunku wschodnim od Suwałk znajdują się granice Wigierskiego Parku Narodowego. W granicach parku zlokalizowane są 42 naturalne zbiorniki wodne, z głównym, leżącym w centrum parku malowniczym jeziorze Wigry. Jest to największe i drugie co do głębokości jezioro na Suwalszczyźnie.

Park jest celem wędrówek turystów, którzy mogą korzystać z wielu szlaków rowerowych, pieszych czy też ścieżek edukacyjnych. W miejscach, gdzie szlaki prowadzą przez cenne i łatwe do zniszczenia ekosystemy bagienne, zbudowano drewniane kładki, mostki i pomosty. W parku znajdziemy również wieże, platformy i pomosty widokowo służące prezentacji najciekawszych miejsc.

Na szczególną uwagę zasługują niewielkie śródleśne jeziora – „suchary”, udostępnione do oglądania odwiedzającym dzięki wyodrębnionej ścieżce edukacyjnej „Suchary”. Ścieżka prowadzi wokół śródleśnych jezior, przez lasy i torfowiska z charakterystycznymi roślinami i zwierzętami.

Wśród zwierząt parku na szczególną uwagę zasługuję te, które dzięki ochronie gatunkowej i rezerwatowej zostały uratowane przed wyginięciem. Należy do nich przede wszystkim bóbr europejski, który stał się symbolem parku. Od powstania Wigierskiego Parku Narodowego w 1989 roku park zamieszkały pary orły bielików, wśród ryb najpopularniejsze to sielawa, sieja. W parku regularnie obserwuje się wilki, rysie oraz zające bielaki.

Oprócz przyrody i malowniczych krajobrazów atrakcją Wigierskiego Parku Narodowego są obiekty kultury materialnej, w tym najcenniejszy z nich – pokamedulski zespół klasztorny. Położony na półwyspie wyróżnia się w krajobrazie okolic jeziora Wigry. Kościół i klasztor został ufundowany przez Króla Jana Kazimierza w 1667 roku.

Suwalski Park Krajobrazowy

Na północ od Suwałk znajduje się Suwalski Park Krajobrazowy, najstarszy park krajobrazowy w Polsce założony w 1976 roku. Jest to wyróżniający się w skali kraju zakątek o unikatowym krajobrazie i wyjątkowej przyrodzie dzięki niezwykłej rzeźbie terenu. Na niewielkim obszarze (6284ha) parku znajdziemy niespotykane nagromadzenie niepowtarzalnych, różnorodnych i szczególnie wyrazistych form polodowcowych. To właśnie tu zobaczymy przykłady najpiękniejszych moren, kemów i ozów. I tylko tu poznamy wiszącą doliną i ogromne głazowiska. To także kraina wysokich wzgórz oraz głębokich dolin i rynien, często wypełnionych jeziorami. Z wielu miejsc można dostrzec najbardziej charakterystyczne wzgórze – Górę Cisową, nazywaną „Suwalską Fudżijamą”.

W zachodniej części parku leży głęboka rynna, a w niej najgłębsze polskie jezioro Hańcza (108,5m). Leżące w parku jeziora – ze względu na bardzo duże zasilanie przez źródła wód podziemnych oraz brak zanieczyszczeń powierzchniowych – należą do najczystszych w Polsce. Jeziora kleszczowieckie (w okolicy wsi Smolniki) uchodzą za najpiękniejszą pod względem krajobrazowym grupę nizinnych jezior w Polsce. Wśród nich największą urodą odznacza się Jaczno. Przy jego brzegu występują największe w Suwalskim Parku Krajobrazowym różnice poziomów terenu.

Wielką atrakcję parku stanowią liczne głazy i głazowiska. Nie ma w kraju podobnego miejsca, gdzie na tak małym obszarze skupionych jest tak dużo głazów.

Suwalski Park Krajobrazowy to także bogactwo zabytków i kultury materialnej człowieka. Wśród obiektów sakralnych wymienić należy świątynię staroobrzędowców (molenna) we wsi Wodziłki. Obiekt pochodzi z 1921 roku i jest zabytkiem drewnianej architektury sakralnej. Do najciekawszych zabytków archeologicznych należy położony pośród jezior szurpilskich pojaćwieski zespół osadniczo-obronny, którego dominującym elementem jest grodzisko zwane Górą Zamkową. Usytuowane tu było

atrakcje okolicy

Suwalszczyzna to nie tylko baśniowe krajobrazy, to idealne miejsce do uprawiania turystyki aktywnej; wypraw pieszych, rowerowych, spływów kajakowych, jazdy konnej, żeglarstwa, wędrowania czy też nurkowania. Na odwiedzających czekają również piękne obiekty oraz miejsca, pełne wspaniałej historii.

Wigierski Park Narodowy

Ufundowany przez króla Jana Kazimierza w 1667r. wzniesiony na półwyspie zespół budynków wyróżnia się w krajobrazie jeziora Wigry. Kiedyś zamieszkiwany przez kamedułów, dziś jedna z największych atrakcji regionu.

DCIM100MEDIADJI_0485.JPG

Z wielu miejsc można dostrzec najbardziej charakterystyczne wzgórze na terenie Suwalszczyzny – Górę Cisową. Licząca 256 m n.p.m. nazywana jest Suwalską Fudżi- jamą, Górą Gulbieniszkową, czy Górą Sypana od legendy związanej z jeziorem Kopanym, leżącym i jej stóp.

Liczą ponad 200 metrów długości. Wznoszą się 40 metrów ponad niewielką doliną rzeczki Błędzianki. Te ogromne żelbetowe mosty stoją na 5 potężnych przęsłach o równym promieniu łuków 35 metrów. Były częścią potężnej magistrali kolejowej łączącej Czersk z Litwą i przechodziła przez Mazury.

117264417_3131071040275084_7817873916117394395_n

W dolinie Rospudy, w Dowspudzie znajdują się pozostałości pałacu hrabiego Ludwika Michała Paca. Tutaj znajdowała się jedyna prawdziwie magnacka rezydencja regionu, wzniesiona w latach 1820- 1827.

VisitSuwalki

Odkryj swoją naturę

Centrum Informacji Turystycznej

ul. Hamerszmita 16
16-400 Suwałki
tel.+ 48 87 735 10 99

Obserwuj nas